Emperor Divers Logo


English Version Deutsche Fassung Nederlands Danish Svenska
Versión española Versão Portuguesa Polska Ukrainian version

Liveaboards i Röda Havet - Emperor Divers

Emperor Fleet - Avgångar

October 2019 B�t Rutt Hamn Platser
19/10 - 26/10 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 9 Email
19/10 - 26/10 MV Emperor Voyager Hanifaru & North MA 6 Email
20/10 - 27/10 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 6 Email
20/10 - 27/10 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 4 Email
25/10 - 01/11 MV Emperor Elite Simply the Best MG 1 Email
26/10 - 02/11 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 5 Email
26/10 - 02/11 MV Emperor Asmaa Simply the Best MG 2 Email
27/10 - 03/11 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 2 Email
27/10 - 03/11 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 4 Email
27/10 - 03/11 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 6 Email
November 2019 B�t Rutt Hamn Platser
02/11 - 16/11 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 1 Email
03/11 - 10/11 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 2 Email
03/11 - 10/11 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 1 Email
03/11 - 10/11 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 3 Email
08/11 - 15/11 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 1 Email
09/11 - 16/11 MV Emperor Superior Famous Five HU 1 Email
10/11 - 17/11 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 1 Email
10/11 - 17/11 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 2 Email
17/11 - 24/11 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 2 Email
20/11 - 27/11 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 6 Email
22/11 - 29/11 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 2 Email
22/11 - 29/11 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 2 Email
23/11 - 30/11 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 6 Email
24/11 - 01/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 5 Email
24/11 - 01/12 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 3 Email
28/11 - 05/12 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 6 Email
29/11 - 06/12 MV Emperor Elite South for Winter with Duxy MG 12 Email
30/11 - 07/12 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 11 Email
30/11 - 07/12 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 4 Email
30/11 - 07/12 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 4 Email
December 2019 B�t Rutt Hamn Platser
01/12 - 08/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 1 Email
01/12 - 08/12 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 9 Email
06/12 - 13/12 MV Emperor Elite Safaga, Brothers & Elphinstone MGHU 10 Email
07/12 - 14/12 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 3 Email
08/12 - 15/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 2 Email
08/12 - 15/12 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 6 Email
08/12 - 15/12 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 3 Email
08/12 - 15/12 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 5 Email
12/12 - 19/12 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 2 Email
14/12 - 21/12 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 7 Email
14/12 - 21/12 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 11 Email
14/12 - 21/12 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 2 Email
15/12 - 22/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 4 Email
15/12 - 22/12 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 2 Email
15/12 - 22/12 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 9 Email
19/12 - 26/12 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 14 Email
20/12 - 27/12 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 12 Email
21/12 - 28/12 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 12 Email
22/12 - 29/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 4 Email
22/12 - 29/12 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 2 Email
22/12 - 29/12 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 2 Email
22/12 - 29/12 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 4 Email
26/12 - 02/01 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 21 Email
28/12 - 04/01 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 5 Email
28/12 - 04/01 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 20 Email
29/12 - 05/01 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 8 Email
29/12 - 05/01 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 6 Email
29/12 - 05/01 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 1 Email
29/12 - 05/01 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 4 Email
January 2020 B�t Rutt Hamn Platser
03/01 - 10/01 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 19 Email
04/01 - 11/01 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 1 Email
04/01 - 11/01 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 5 Email
05/01 - 12/01 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 8 Email
05/01 - 12/01 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 12 Email
08/01 - 15/01 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 5 Email
09/01 - 16/01 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 2 Email
10/01 - 17/01 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 14 Email
11/01 - 18/01 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 6 Email
12/01 - 19/01 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 3 Email
12/01 - 19/01 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 18 Email
12/01 - 19/01 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 9 Email
16/01 - 23/01 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 24 Email
17/01 - 24/01 MV Emperor Elite Get Wrecked HU 23 Email
17/01 - 24/01 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 3 Email
18/01 - 25/01 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 12 Email
19/01 - 26/01 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 13 Email
19/01 - 26/01 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 8 Email
19/01 - 26/01 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 3 Email
19/01 - 26/01 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 11 Email
23/01 - 30/01 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 16 Email
26/01 - 02/02 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 16 Email
26/01 - 02/02 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 3 Email
26/01 - 02/02 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 7 Email
30/01 - 06/02 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 16 Email
31/01 - 07/02 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 11 Email
February 2020 B�t Rutt Hamn Platser
01/02 - 08/02 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 7 Email
01/02 - 08/02 MV Emperor Leo South Central MAKA 23 Email
02/02 - 09/02 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
02/02 - 09/02 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 10 Email
02/02 - 09/02 MV Emperor Virgo South Central MAKA 18 Email
06/02 - 13/02 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
08/02 - 15/02 MV Emperor Leo Deep South & Southern Sharks KAGA 17 Email
08/02 - 15/02 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 1 Email
09/02 - 16/02 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 10 Email
12/02 - 22/02 MV Emperor Explorer South Central MA 24 Email
13/02 - 20/02 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
15/02 - 22/02 MV Emperor Leo Deep South & Southern Sharks GAKA 3 Email
15/02 - 22/02 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 2 Email
15/02 - 24/02 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 3 Email
16/02 - 23/02 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 9 Email
16/02 - 23/02 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 5 Email
20/02 - 27/02 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 21 Email
23/02 - 01/03 MV Emperor Virgo South Central KAMA 10 Email
23/02 - 01/03 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 8 Email
26/02 - 06/03 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 1 Email
28/02 - 06/03 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
29/02 - 07/03 MV Emperor Leo Deep South & Southern Sharks GAKA 16 Email
March 2020 B�t Rutt Hamn Platser
01/03 - 08/03 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 3 Email
01/03 - 08/03 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 5 Email
05/03 - 12/03 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 18 Email
06/03 - 13/03 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 5 Email
07/03 - 14/03 MV Emperor Leo Deep South & Southern Sharks KAGA 4 Email
08/03 - 15/03 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 1 Email
14/03 - 21/03 MV Emperor Leo Deep South & Southern Sharks GAKA 5 Email
15/03 - 22/03 MV Emperor Serenity Deep South & Southern Sharks GAKA 5 Email
15/03 - 25/03 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 1 Email
15/03 - 22/03 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 8 Email
19/03 - 26/03 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 16 Email
19/03 - 28/03 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 9 Email
20/03 - 27/03 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 17 Email
21/03 - 28/03 MV Emperor Leo South Central KAMA 16 Email
21/03 - 28/03 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 9 Email
22/03 - 29/03 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
22/03 - 29/03 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 9 Email
25/03 - 04/04 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 21 Email
27/03 - 03/04 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 21 Email
27/03 - 03/04 MV Emperor Elite Safaga, Brothers & Elphinstone HUMG 16 Email
28/03 - 04/04 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
29/03 - 05/04 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 10 Email
29/03 - 05/04 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 15 Email
30/03 - 08/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 9 Email
April 2020 B�t Rutt Hamn Platser
02/04 - 09/04 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 17 Email
03/04 - 10/04 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
03/04 - 10/04 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 19 Email
05/04 - 12/04 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 12 Email
05/04 - 12/04 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 2 Email
09/04 - 16/04 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 15 Email
10/04 - 17/04 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 18 Email
10/04 - 19/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 6 Email
11/04 - 18/04 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 1 Email
12/04 - 19/04 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 23 Email
16/04 - 23/04 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 1 Email
18/04 - 25/04 MV Emperor Echo Safaga, Brothers & Elphinstone HUMG 22 Email
18/04 - 25/04 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 10 Email
19/04 - 26/04 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 1 Email
19/04 - 26/04 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 22 Email
19/04 - 26/04 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 15 Email
21/04 - 28/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
23/04 - 30/04 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
24/04 - 01/05 MV Emperor Superior Famous Five HU 22 Email
24/04 - 01/05 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 7 Email
25/04 - 02/05 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 1 Email
25/04 - 02/05 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 1 Email
25/04 - 02/05 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 24 Email
26/04 - 03/05 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 1 Email
26/04 - 03/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 24 Email
26/04 - 03/05 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 8 Email
May 2020 B�t Rutt Hamn Platser
01/05 - 08/05 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 7 Email
01/05 - 08/05 MV Emperor Elite Simply the Best MG 3 Email
02/05 - 09/05 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 22 Email
03/05 - 10/05 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 24 Email
03/05 - 10/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
03/05 - 10/05 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 2 Email
09/05 - 16/05 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 10 Email
09/05 - 16/05 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
09/05 - 16/05 MV Emperor Echo Daedalus, Fury & Elphinstone MG 19 Email
09/05 - 16/05 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
10/05 - 17/05 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
10/05 - 17/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 24 Email
10/05 - 17/05 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 1 Email
15/05 - 22/05 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 1 Email
15/05 - 22/05 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 15 Email
16/05 - 23/05 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
16/05 - 23/05 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 1 Email
16/05 - 23/05 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 18 Email
17/05 - 24/05 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 24 Email
17/05 - 24/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
17/05 - 24/05 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 11 Email
21/05 - 28/05 MV Emperor Asmaa Red Sea Sharks MG 20 Email
22/05 - 29/05 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 1 Email
22/05 - 29/05 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 18 Email
23/05 - 30/05 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
23/05 - 30/05 MV Emperor Echo Simply the Best MG 8 Email
24/05 - 31/05 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
24/05 - 31/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
24/05 - 31/05 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 1 Email
24/05 - 31/05 MV Emperor Virgo Pelagic Magic MA 16 Email
29/05 - 05/06 MV Emperor Superior North & Easy HU 6 Email
30/05 - 06/06 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
30/05 - 06/06 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 11 Email
31/05 - 07/06 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
31/05 - 07/06 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 12 Email
June 2020 B�t Rutt Hamn Platser
05/06 - 12/06 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 14 Email
06/06 - 13/06 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 23 Email
06/06 - 13/06 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 25 Email
07/06 - 14/06 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 11 Email
11/06 - 18/06 MV Emperor Asmaa Simply the Best MG 3 Email
13/06 - 20/06 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 12 Email
13/06 - 20/06 MV Emperor Echo Safaga, Brothers & Elphinstone MGHU 23 Email
14/06 - 21/06 MV Emperor Atoll Hanifaru & North MA 1 Email
18/06 - 25/06 MV Emperor Asmaa Safaga, Brothers & Elphinstone MGHU 8 Email
19/06 - 26/06 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 10 Email
20/06 - 27/06 MV Emperor Echo Reefs & Wrecks HU 12 Email
21/06 - 28/06 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 10 Email
26/06 - 03/07 MV Emperor Elite Red Sea Sharks MG 10 Email
28/06 - 05/07 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 2 Email
July 2020 B�t Rutt Hamn Platser
03/07 - 10/07 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 7 Email
09/07 - 16/07 MV Emperor Asmaa Safaga, Brothers & Elphinstone HUMG 7 Email
10/07 - 17/07 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 2 Email
11/07 - 15/07 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
11/07 - 18/07 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 3 Email
15/07 - 19/07 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
16/07 - 23/07 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 17 Email
18/07 - 25/07 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
18/07 - 25/07 MV Emperor Voyager Hanifaru & North MA 1 Email
20/07 - 27/07 MY Emperor Raja Laut Komodo National Park 7nts LB 12 Email
23/07 - 30/07 MV Emperor Asmaa Red Sea Sharks MG 1 Email
24/07 - 31/07 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 1 Email
25/07 - 01/08 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
28/07 - 01/08 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
30/07 - 06/08 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
August 2020 B�t Rutt Hamn Platser
01/08 - 05/08 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 10 Email
01/08 - 08/08 MV Emperor Echo Simply the Best MG 13 Email
02/08 - 09/08 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
02/08 - 09/08 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 20 Email
06/08 - 13/08 MY Emperor Raja Laut Komodo National Park 7nts LB 10 Email
06/08 - 13/08 MV Emperor Asmaa Red Sea Sharks MG 18 Email
07/08 - 14/08 MV Emperor Elite Simply the Best MG 24 Email
09/08 - 16/08 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 21 Email
09/08 - 16/08 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 10 Email
14/08 - 21/08 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 13 Email
14/08 - 18/08 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
14/08 - 21/08 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 21 Email
15/08 - 22/08 MV Emperor Voyager Hanifaru & North MA 20 Email
16/08 - 23/08 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
16/08 - 26/08 MV Emperor Explorer Northern Hi-Lights MA 22 Email
18/08 - 22/08 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
20/08 - 27/08 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 18 Email
22/08 - 29/08 MV Emperor Voyager Hanifaru & North MA 1 Email
23/08 - 30/08 MY Emperor Raja Laut Komodo National Park 7nts LB 10 Email
23/08 - 30/08 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
26/08 - 02/09 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
27/08 - 03/09 MV Emperor Asmaa Simply the Best MG 20 Email
28/08 - 04/09 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
28/08 - 04/09 MV Emperor Elite Simply the Best MG 14 Email
29/08 - 05/09 MV Emperor Voyager Hanifaru & North MA 20 Email
30/08 - 06/09 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
31/08 - 04/09 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
September 2020 B�t Rutt Hamn Platser
03/09 - 10/09 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
03/09 - 10/09 MV Emperor Asmaa Red Sea Sharks MG 20 Email
04/09 - 08/09 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
04/09 - 11/09 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 20 Email
05/09 - 12/09 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 5 Email
06/09 - 13/09 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
06/09 - 13/09 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
09/09 - 13/09 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
10/09 - 20/09 MV Emperor Explorer Northern Hi-Lights MA 24 Email
11/09 - 18/09 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
12/09 - 19/09 MV Emperor Voyager Hanifaru & North MA 1 Email
13/09 - 20/09 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
13/09 - 20/09 MV Emperor Atoll Hanifaru & North MA 12 Email
14/09 - 18/09 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
20/09 - 27/09 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 17 Email
20/09 - 27/09 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
20/09 - 27/09 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
20/09 - 27/09 MV Emperor Atoll Pelagic Magic MA 1 Email
21/09 - 30/09 MY Emperor Raja Laut Komodo & Maumere 9nts LBMA 12 Email
24/09 - 01/10 MV Emperor Asmaa Red Sea Sharks MG 10 Email
25/09 - 02/10 MV Emperor Elite Simply the Best MG 10 Email
26/09 - 03/10 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 18 Email
26/09 - 03/10 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 22 Email
27/09 - 04/10 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
27/09 - 04/10 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
27/09 - 04/10 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 1 Email
October 2020 B�t Rutt Hamn Platser
01/10 - 08/10 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 12 Email
03/10 - 10/10 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 18 Email
03/10 - 10/10 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 1 Email
03/10 - 15/10 MY Emperor Harmoni Alor & Banda Sea 12nts MAAM 18 Email
04/10 - 11/10 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
04/10 - 11/10 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
04/10 - 11/10 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
04/10 - 11/10 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
09/10 - 16/10 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 16 Email
10/10 - 17/10 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
10/10 - 17/10 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 23 Email
11/10 - 18/10 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 1 Email
11/10 - 18/10 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
11/10 - 18/10 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
11/10 - 21/10 MV Emperor Explorer Northern Hi-Lights MA 26 Email
16/10 - 23/10 MV Emperor Asmaa Famous Five HUMG 20 Email
17/10 - 24/10 MY Emperor Raja Laut Banda Sea 7nts AMAM 12 Email
17/10 - 24/10 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 24 Email
17/10 - 24/10 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 1 Email
17/10 - 24/10 MV Emperor Voyager Hanifaru & North MA 16 Email
17/10 - 24/10 MV Emperor Echo Safaga, Brothers & Elphinstone MGHU 9 Email
18/10 - 25/10 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
18/10 - 25/10 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
18/10 - 25/10 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
21/10 - 31/10 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
24/10 - 31/10 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
24/10 - 31/10 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 1 Email
25/10 - 01/11 MY Emperor Raja Laut Banda Sea 7nts AMAM 12 Email
25/10 - 01/11 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
25/10 - 01/11 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
25/10 - 01/11 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
29/10 - 05/11 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
30/10 - 06/11 MV Emperor Elite Red Sea Sharks MG 26 Email
31/10 - 07/11 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
31/10 - 07/11 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
31/10 - 07/11 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 1 Email
November 2020 B�t Rutt Hamn Platser
01/11 - 08/11 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
01/11 - 08/11 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
01/11 - 08/11 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 24 Email
01/11 - 08/11 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
02/11 - 09/11 MY Emperor Raja Laut Banda Sea 7nts AMAM 12 Email
05/11 - 12/11 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
06/11 - 13/11 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 21 Email
07/11 - 14/11 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
07/11 - 14/11 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
07/11 - 14/11 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
08/11 - 15/11 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
08/11 - 15/11 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
08/11 - 15/11 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
08/11 - 15/11 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 24 Email
10/11 - 17/11 MY Emperor Raja Laut Banda Sea 7nts AMAM 12 Email
13/11 - 20/11 MV Emperor Elite Safaga, Brothers & Elphinstone MGHU 26 Email
14/11 - 21/11 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
14/11 - 21/11 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
14/11 - 21/11 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
15/11 - 22/11 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 2 Email
15/11 - 22/11 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
15/11 - 22/11 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
15/11 - 22/11 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
16/11 - 23/11 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
18/11 - 25/11 MY Emperor Raja Laut Banda Sea 7nts AMAM 12 Email
19/11 - 26/11 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
20/11 - 27/11 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
21/11 - 28/11 MV Emperor Echo Famous Five HU 25 Email
21/11 - 28/11 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
21/11 - 28/11 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
22/11 - 29/11 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
22/11 - 29/11 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
22/11 - 29/11 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
25/11 - 04/12 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 8 Email
26/11 - 08/12 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat & Banda Islands 12nts AMSO 10 Email
26/11 - 03/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
27/11 - 04/12 MV Emperor Elite Get Wrecked HU 26 Email
28/11 - 05/12 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
28/11 - 05/12 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
29/11 - 06/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
29/11 - 06/12 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
29/11 - 06/12 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
29/11 - 06/12 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
December 2020 B�t Rutt Hamn Platser
03/12 - 10/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
06/12 - 13/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
06/12 - 13/12 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
06/12 - 13/12 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
06/12 - 13/12 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
06/12 - 15/12 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
10/12 - 17/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
10/12 - 17/12 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 9 Email
11/12 - 18/12 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
12/12 - 19/12 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 18 Email
12/12 - 19/12 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
13/12 - 20/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
13/12 - 20/12 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 17 Email
13/12 - 20/12 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
13/12 - 20/12 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
17/12 - 24/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
18/12 - 25/12 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
19/12 - 26/12 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
19/12 - 26/12 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
19/12 - 28/12 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 11 Email
19/12 - 28/12 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
20/12 - 27/12 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
20/12 - 27/12 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
20/12 - 27/12 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
20/12 - 30/12 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 24 Email
24/12 - 31/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
25/12 - 01/01 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
26/12 - 02/01 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
26/12 - 02/01 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
27/12 - 03/01 MV Emperor Atoll Best of Maldives MA 12 Email
27/12 - 03/01 MV Emperor Virgo Best of Maldives MA 18 Email
27/12 - 03/01 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 25 Email
30/12 - 09/01 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
30/12 - 08/01 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 11 Email
30/12 - 08/01 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
31/12 - 07/01 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
January 2021 B�t Rutt Hamn Platser
01/01 - 08/01 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
02/01 - 09/01 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
02/01 - 09/01 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
03/01 - 10/01 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
03/01 - 10/01 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
03/01 - 10/01 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 18 Email
07/01 - 14/01 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
08/01 - 15/01 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
09/01 - 16/01 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
09/01 - 16/01 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
10/01 - 17/01 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 24 Email
10/01 - 17/01 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
10/01 - 17/01 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 18 Email
13/01 - 20/01 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
13/01 - 20/01 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
14/01 - 21/01 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
15/01 - 22/01 MV Emperor Elite Get Wrecked HU 26 Email
15/01 - 22/01 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
16/01 - 23/01 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
16/01 - 23/01 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
17/01 - 24/01 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
17/01 - 24/01 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 18 Email
21/01 - 28/01 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
22/01 - 29/01 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
22/01 - 29/01 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
22/01 - 29/01 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
23/01 - 30/01 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
24/01 - 31/01 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
24/01 - 31/01 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
24/01 - 31/01 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
24/01 - 31/01 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 18 Email
29/01 - 05/02 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
30/01 - 06/02 MV Emperor Echo Famous Five HUMG 25 Email
30/01 - 06/02 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
30/01 - 06/02 MV Emperor Leo South Central MAKA 24 Email
31/01 - 07/02 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
31/01 - 07/02 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 24 Email
31/01 - 07/02 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
31/01 - 07/02 MV Emperor Virgo South Central MAKA 18 Email
31/01 - 09/02 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
February 2021 B�t Rutt Hamn Platser
02/02 - 09/02 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
05/02 - 12/02 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
06/02 - 13/02 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
06/02 - 13/02 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
07/02 - 14/02 MV Emperor Virgo Deep South & Southern Sharks KAGA 18 Email
07/02 - 14/02 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
07/02 - 17/02 MV Emperor Explorer South Central MAKO 7 Email
11/02 - 18/02 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 8 Email
11/02 - 18/02 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
12/02 - 19/02 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
13/02 - 20/02 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
13/02 - 20/02 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
14/02 - 21/02 MV Emperor Virgo Deep South & Southern Sharks GAKA 18 Email
14/02 - 21/02 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
14/02 - 21/02 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
17/02 - 24/02 MV Emperor Explorer Deep South & Southern Sharks KOGA 25 Email
19/02 - 26/02 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
20/02 - 27/02 MV Emperor Leo Deep South & Southern Sharks KAGA 24 Email
20/02 - 27/02 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
20/02 - 27/02 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
20/02 - 01/03 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
20/02 - 01/03 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
21/02 - 28/02 MV Emperor Virgo South Central KAMA 18 Email
21/02 - 28/02 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
21/02 - 28/02 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
24/02 - 06/03 MV Emperor Explorer Deep South & Southern Sharks GAKO 24 Email
26/02 - 05/03 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
27/02 - 06/03 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
28/02 - 07/03 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
28/02 - 07/03 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
28/02 - 07/03 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 16 Email
March 2021 B�t Rutt Hamn Platser
03/03 - 12/03 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
03/03 - 12/03 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 14 Email
05/03 - 12/03 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
06/03 - 13/03 MV Emperor Leo Deep South & Southern Sharks KAGA 24 Email
06/03 - 13/03 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
06/03 - 13/03 MV Emperor Echo Daedalus, Fury & Elphinstone MG 25 Email
07/03 - 14/03 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
07/03 - 14/03 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
07/03 - 14/03 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 18 Email
12/03 - 19/03 MV Emperor Superior Famous Five HU 25 Email
13/03 - 20/03 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
13/03 - 20/03 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
14/03 - 21/03 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
14/03 - 21/03 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
14/03 - 21/03 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 18 Email
14/03 - 21/03 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
14/03 - 23/03 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
16/03 - 26/03 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
19/03 - 26/03 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
20/03 - 27/03 MV Emperor Leo South Central KAMA 24 Email
20/03 - 27/03 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
20/03 - 27/03 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
21/03 - 28/03 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
21/03 - 28/03 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
21/03 - 28/03 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 18 Email
23/03 - 30/03 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
25/03 - 03/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
26/03 - 02/04 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
26/03 - 02/04 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
27/03 - 03/04 MV Emperor Voyager Best of Maldives MA 20 Email
27/03 - 03/04 MV Emperor Leo Best of Maldives MA 24 Email
27/03 - 03/04 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
28/03 - 04/04 MV Emperor Serenity Best of Maldives MA 26 Email
28/03 - 04/04 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
28/03 - 04/04 MV Emperor Atoll Sharktastic MA 12 Email
28/03 - 04/04 MV Emperor Virgo Sharktastic MA 18 Email
April 2021 B�t Rutt Hamn Platser
02/04 - 09/04 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
02/04 - 09/04 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
02/04 - 14/04 MY Emperor Harmoni Raja Ampat & Banda Islands 12nts WAAM 20 Email
04/04 - 11/04 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
05/04 - 14/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
09/04 - 16/04 MV Emperor Superior Famous Five HU 25 Email
09/04 - 16/04 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
10/04 - 17/04 MV Emperor Echo Daedalus, Fury & Elphinstone MG 25 Email
11/04 - 18/04 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
16/04 - 23/04 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
16/04 - 23/04 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
16/04 - 25/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
17/04 - 29/04 MY Emperor Harmoni Alor & Banda Sea 12nts AMMA 20 Email
17/04 - 24/04 MV Emperor Echo Simply the Best MG 25 Email
18/04 - 25/04 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
23/04 - 30/04 MV Emperor Superior Famous Five HU 25 Email
23/04 - 30/04 MV Emperor Elite Simply the Best MG 26 Email
25/04 - 02/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
27/04 - 04/05 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
30/04 - 07/05 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 23 Email
30/04 - 07/05 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
May 2021 B�t Rutt Hamn Platser
01/05 - 08/05 MV Emperor Echo Simply the Best MG 25 Email
02/05 - 09/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
02/05 - 09/05 MY Emperor Harmoni Komodo & Maumere 7nts MALB 20 Email
07/05 - 14/05 MV Emperor Elite Red Sea Sharks MG 26 Email
08/05 - 15/05 MV Emperor Echo Daedalus, Fury & Elphinstone MG 25 Email
09/05 - 16/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
14/05 - 21/05 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
14/05 - 21/05 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
15/05 - 22/05 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 25 Email
16/05 - 23/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
21/05 - 28/05 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
21/05 - 28/05 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 26 Email
22/05 - 29/05 MV Emperor Echo Simply the Best MG 25 Email
23/05 - 30/05 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
28/05 - 04/06 MV Emperor Superior North & Easy HU 25 Email
28/05 - 04/06 MV Emperor Elite Simply the Best MG 26 Email
29/05 - 05/06 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
30/05 - 06/06 MV Emperor Explorer Best of Maldives MA 26 Email
June 2021 B�t Rutt Hamn Platser
04/06 - 11/06 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
04/06 - 11/06 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
05/06 - 12/06 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 25 Email
11/06 - 18/06 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
18/06 - 25/06 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 26 Email
19/06 - 26/06 MV Emperor Echo Safaga, Brothers & Elphinstone MGHU 25 Email
25/06 - 02/07 MV Emperor Elite Red Sea Sharks MG 26 Email
28/06 - 02/07 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
July 2021 B�t Rutt Hamn Platser
01/07 - 08/07 MV Emperor Asmaa Famous Five HUMG 20 Email
02/07 - 06/07 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
02/07 - 09/07 MV Emperor Elite Simply the Best MG 26 Email
08/07 - 15/07 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
09/07 - 16/07 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
09/07 - 16/07 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 26 Email
10/07 - 17/07 MV Emperor Echo Famous Five HUMG 25 Email
15/07 - 19/07 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
15/07 - 22/07 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
16/07 - 23/07 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
16/07 - 23/07 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
17/07 - 24/07 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
19/07 - 23/07 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
22/07 - 29/07 MV Emperor Asmaa Simply the Best MG 20 Email
23/07 - 30/07 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
23/07 - 30/07 MV Emperor Elite Simply the Best MG 26 Email
24/07 - 31/07 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 25 Email
29/07 - 05/08 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
30/07 - 06/08 MV Emperor Superior North & Easy HU 25 Email
30/07 - 06/08 MV Emperor Elite Red Sea Sharks MG 26 Email
31/07 - 07/08 MV Emperor Echo Simply the Best MG 25 Email
August 2021 B�t Rutt Hamn Platser
01/08 - 05/08 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
05/08 - 09/08 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
05/08 - 12/08 MV Emperor Asmaa Red Sea Sharks MG 20 Email
06/08 - 13/08 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
06/08 - 13/08 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 26 Email
07/08 - 14/08 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 25 Email
12/08 - 19/08 MV Emperor Asmaa Simply the Best MG 20 Email
13/08 - 20/08 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
14/08 - 21/08 MV Emperor Echo Simply the Best MG 25 Email
18/08 - 22/08 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
19/08 - 26/08 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
20/08 - 27/08 MV Emperor Superior Famous Five HU 25 Email
21/08 - 28/08 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
22/08 - 26/08 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
27/08 - 03/09 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
27/08 - 03/09 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 26 Email
28/08 - 04/09 MV Emperor Echo Daedalus, Fury & Elphinstone MG 25 Email
September 2021 B�t Rutt Hamn Platser
03/09 - 10/09 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
04/09 - 08/09 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
04/09 - 11/09 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 25 Email
08/09 - 12/09 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
09/09 - 16/09 MY Emperor Harmoni Komodo National Park 7nts BALB 20 Email
09/09 - 16/09 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
10/09 - 17/09 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
11/09 - 18/09 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
13/09 - 17/09 MY Emperor Raja Laut Komodo Dive & Explore 4nts LB 12 Email
16/09 - 23/09 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
17/09 - 24/09 MY Emperor Harmoni Komodo & Maumere 7nts LBMA 20 Email
17/09 - 24/09 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
18/09 - 25/09 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
18/09 - 27/09 MY Emperor Raja Laut Komodo & Maumere 9nts LBMA 12 Email
18/09 - 25/09 MV Emperor Echo Simply the Best MG 25 Email
23/09 - 30/09 MV Emperor Asmaa Simply the Best MG 20 Email
24/09 - 01/10 MV Emperor Elite Simply the Best MG 26 Email
25/09 - 02/10 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
25/09 - 02/10 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
26/09 - 08/10 MY Emperor Harmoni Alor & Banda Sea 12nts MAAM 20 Email
29/09 - 11/10 MY Emperor Raja Laut Alor & Banda Sea 12nts MAAM 12 Email
30/09 - 07/10 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
October 2021 B�t Rutt Hamn Platser
01/10 - 08/10 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 26 Email
02/10 - 09/10 MV Emperor Superior Famous Five HU 25 Email
02/10 - 09/10 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 25 Email
07/10 - 14/10 MV Emperor Asmaa Simply the Best MG 20 Email
08/10 - 15/10 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
09/10 - 16/10 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
09/10 - 16/10 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
10/10 - 17/10 MY Emperor Harmoni Banda Sea 7nts AMAM 20 Email
12/10 - 19/10 MY Emperor Raja Laut Banda Sea 7nts AMAM 12 Email
14/10 - 21/10 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
15/10 - 22/10 MV Emperor Elite Simply the Best MG 26 Email
16/10 - 23/10 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
16/10 - 23/10 MV Emperor Echo Red Sea Sharks MG 25 Email
19/10 - 31/10 MY Emperor Harmoni Raja Ampat & Banda Islands 12nts AMSO 20 Email
20/10 - 27/10 MY Emperor Raja Laut Banda Sea 7nts AMAM 12 Email
21/10 - 28/10 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
22/10 - 29/10 MV Emperor Elite Simply the Best MG 26 Email
23/10 - 30/10 MV Emperor Superior Famous Five HU 25 Email
23/10 - 30/10 MV Emperor Echo Daedalus, Fury & Elphinstone MG 25 Email
28/10 - 04/11 MY Emperor Raja Laut Banda Sea 7nts AMAM 12 Email
28/10 - 04/11 MV Emperor Asmaa Red Sea Sharks MG 20 Email
29/10 - 05/11 MV Emperor Elite Red Sea Sharks MG 26 Email
30/10 - 06/11 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
30/10 - 06/11 MV Emperor Echo Simply the Best MG 25 Email
November 2021 B�t Rutt Hamn Platser
03/11 - 12/11 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
04/11 - 11/11 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
05/11 - 12/11 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
06/11 - 18/11 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat & Banda Islands 12nts AMSO 12 Email
06/11 - 13/11 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
06/11 - 13/11 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
11/11 - 18/11 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
12/11 - 19/11 MV Emperor Elite Daedalus, Fury & Elphinstone MG 26 Email
13/11 - 20/11 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
13/11 - 20/11 MV Emperor Echo Daedalus, Fury & Elphinstone MG 25 Email
14/11 - 23/11 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
18/11 - 25/11 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
19/11 - 26/11 MV Emperor Elite South & St. Johns MG 26 Email
20/11 - 27/11 MV Emperor Superior Reefs & Wrecks HU 25 Email
20/11 - 27/11 MV Emperor Echo South & St. Johns MG 25 Email
20/11 - 29/11 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
25/11 - 02/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
25/11 - 04/12 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
26/11 - 03/12 MV Emperor Elite Safaga, Brothers & Elphinstone MGHU 26 Email
27/11 - 04/12 MV Emperor Superior Get Wrecked HU 25 Email
27/11 - 04/12 MV Emperor Echo Safaga, Brothers & Elphinstone MGHU 25 Email
December 2021 B�t Rutt Hamn Platser
01/12 - 08/12 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
03/12 - 10/12 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
03/12 - 10/12 MV Emperor Asmaa Daedalus, Fury & Elphinstone MG 20 Email
06/12 - 13/12 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
09/12 - 16/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
10/12 - 17/12 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
10/12 - 17/12 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
15/12 - 22/12 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
16/12 - 23/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
17/12 - 24/12 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
19/12 - 28/12 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
23/12 - 30/12 MV Emperor Asmaa South & St. Johns MG 20 Email
24/12 - 31/12 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
24/12 - 02/01 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
30/12 - 08/01 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
31/12 - 07/01 MV Emperor Elite Reefs & Wrecks HU 26 Email
January 2022 B�t Rutt Hamn Platser
04/01 - 13/01 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 20 Email
10/01 - 17/01 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
15/01 - 22/01 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
19/01 - 26/01 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North & Central 7nts WASO 12 Email
24/01 - 31/01 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
28/01 - 06/02 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
February 2022 B�t Rutt Hamn Platser
02/02 - 09/02 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
08/02 - 17/02 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
11/02 - 18/02 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
19/02 - 28/02 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
20/02 - 27/02 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
March 2022 B�t Rutt Hamn Platser
01/03 - 08/03 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
02/03 - 11/03 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
10/03 - 17/03 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
13/03 - 22/03 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
19/03 - 26/03 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
24/03 - 02/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
28/03 - 04/04 MY Emperor Harmoni Raja Ampat North & Central 7nts WASO 20 Email
April 2022 B�t Rutt Hamn Platser
04/04 - 13/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
07/04 - 19/04 MY Emperor Harmoni Raja Ampat & Banda Islands 12nts WAAM 20 Email
15/04 - 24/04 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
22/04 - 04/05 MY Emperor Harmoni Alor & Banda Sea 12nts AMMA 20 Email
26/04 - 05/05 MY Emperor Raja Laut Raja Ampat North, South & Central 9nts WASO 12 Email
May 2022 B�t Rutt Hamn Platser
07/05 - 14/05 MY Emperor Harmoni Komodo & Maumere 7nts MALB 20 Email


© Emperor Divers